Efectes complexos de vitamina B

LA complex de vitamina B. està compost per nombrosos hidròfils (aigua-soluble) vitamines del grup B. Aquest grup inclou:

  • Tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina (vitamina B3).
  • Àcid pantotènic (vitamina B5)
  • Piridoxina (vitamina B6)
  • Biotina (vitamina B7)
  • Àcid fòlic (vitamina B9)
  • Cobalamina (vitamina B12)

Complex de vitamina B. es troba tant en aliments vegetals com en animals. Una excepció és vitamina B12, que no es troba en els aliments vegetals. També es pot emmagatzemar al cos, a diferència de la resta aigua-soluble vitamines.Tots vitamines del grup B serveixen de precursors dels coenzims: participen en molts processos de metabolització (metabolisme) de proteïnes (proteïnes), greixos i hidrats de carboni. Per tant, aquestes vitamines també s’anomenen “motors del metabolisme”.
Atenció: segons les dades disponibles per a la República Federal d’Alemanya sobre la situació del subministrament (vegeu, per exemple, Estudi nacional de consum II) amb vitamines del grup B, la ingesta de dones i homes no és òptima per àcid pantotènic (vitamina B5) i àcid fòlicLes dades disponibles sobre la situació de l’oferta de les dones indiquen una ingesta no òptima de vitamina B12.