Vitamina D: interaccions

Interaccions de la vitamina D amb altres micronutrients (substàncies vitals):

Calci

Manteniment del sèrum calci nivells a sang - dins d'un nivell sanguini estret - és vital per al sistema nerviós, creixement ossi i manteniment de densitat òssia. La vitamina D és responsable de l 'ús eficient de calci en aquest procés. Els receptors paratiroides mesuren el sèrum calci nivells i llançament hormona paratiroide (PTH) quan els nivells sèrics de calci són massa baixos. Un augment de la PTH augmenta l'activitat de l'enzim 25-OH-D3-1-hidroxilasa a la ronyó, que al seu torn es tradueix en un augment de la producció de 1,25- (OH) 2-D3 (calcitriol/actiu vitamina D).
L’augment de la producció 1,25- (OH) 2-D3 (calcitriol) normalitza els nivells sèrics de calci de la següent manera:

  • Millorat absorció de calci subministrat diàriament amb aliments.
  • Augment de la mobilització del calci des del ossos al torrent sanguini.
  • Millora de la recuperació del calci als ronyons