Vitamina D: grups de risc

Els grups amb risc de deficiència de vitamina D inclouen individus amb

  • La mala digestió i la malabsorció, per exemple, a causa de malalties intestinals cròniques.
  • Cirrosi hepàtica
  • Insuficiència renal
  • Presa fàrmacs antiepilèptics així com barbitúrics.
  • Exposició UV-B insuficient (mesos d’hivern, persones que estan al llit durant llargs períodes de temps o passen poc temps a l’aire lliure o tenen poca llum solar o utilitzen un protector solar extensiu)
  • Dones amb osteoporosi postmenopàusica
  • Dona embarassada i lactant
  • Dones grans, respectivament, homes (> = 65 anys)
  • Immigrants de color
  • Els vegetarians

Nota sobre l'estat de l'oferta (Estudi nacional de consum II 2008).

El 82% dels homes i el 91% de les dones no aconsegueixen la ingesta diària recomanada, especialment afectats són homes i dones joves (14-18 anys) i persones grans (> 65 anys).