Llista i funció de vitamines

El cos depèn del subministrament diari de vitamines amb menjar. Vitamines i els seus precursors (pro-vitamines) són, per tant, components essencials dels aliments. A diferència dels macronutrients (nutrients), vitamines no serveixen com a materials de construcció o com a proveïdors d'energia, sinó que realitzen tasques enzimàtiques (catalítiques) i de control en nombrosos processos del cos humà.

En funció de la seva solubilitat, les vitamines es divideixen en dos grups: hidròfils (aigua-solubles) i lipofíliques (liposolubles) vitamines. Els primers anys del seu descobriment, les vitamines es titulaven amb lletres i números i, posteriorment, se’ls va donar els noms coneguts que descrivien la seva estructura química. Aigua-Les vitamines solubles inclouen vitamina C i la complex de vitamina B.. Les vitamines liposolubles inclouen les vitamines A, D, E i K.

Atenció: segons les dades disponibles per a la República Federal d’Alemanya sobre la situació del subministrament (vegeu, entre d’altres, Estudi nacional de consum II) de dones amb vitamines, la ingesta de vitamina D vitamina E no és òptim.Les dades disponibles sobre la situació de subministrament dels homes indiquen una ingesta no òptima de vitamina C, vitamina Ei vitamina D.