Weber C Fractura | Tractament de la fractura de turmell triangleolar

Weber C Fractura

Turmell les fractures es poden classificar segons la classificació de Weber en funció de la implicació de la sindesmosi. Un trimalleolar turmell fractura pot correspondre a una fractura de Weber C, però no sempre és així. La sindesmosi, com a connexió lligamentosa entre la tíbia i el peroné, és una estructura important per a l’estabilitat del turmell articular i una lesió a la sindesmosi pot provocar inestabilitat a l’articulació i prematura artrosi.

  • En un Weber A fractura, la fractura es troba per sota de la sindesmosi.
  • En el cas d’un Weber B fractura, la fractura es troba al nivell de la sindemosi, també pot estar afectada o intacta.
  • En una fractura de Weber C, la fractura òssia es troba per sobre de la sindesmosi, de manera que sempre es veu afectada. A causa de l’alta inestabilitat i el risc de luxació, una fractura de Weber C és una indicació clara per a la cirurgia. Els fragments ossis es redueixen mitjançant cargols i plaques, de manera que la fractura es pot carregar amb un exercici estable.