Malaltia de la Taca Blanca (Vitiligo): Classificació

Classificació del vitiligo i característiques dels subtipus del vitiligo [pautes: 1].

Tipus de vitiligo Subtipus Comentaris
Vitiligo no segmentari (NSV) Sovint difós amb un patró de distribució generalitzat simètric, acral a un patró generalitzat (vitiligo acrofacial); localitzacions:

  • Simètricament als costats extensors dels colzes, avantbraços i mans, així com els genolls, la part inferior de les cames i el dors dels peus; costats flexors dels canells; axil·les; regió anal
  • La forma acral implica en gran mesura la cara, els dits, els genitals i el dors del peu
  • Dors i esquena de les cames (molt menys freqüents).
És possible que el subtipatge no reflecteixi un origen clar de l’aparició, però és informació útil per a estudis epidemiològics.
Vitiligo segmental (SV) Focal (focal), mucosa, uni-, bi- o multisegmental És possible una altra classificació per patró de difusió, però encara no estandarditzada.
Forma mixta (NSV + SV) Depenent de la gravetat de la SV Normalment, la proporció SV és més severa en vitiligen mixt.
Forma no classificada Focal a l’inici, multifocal asimètric no segmentari, mucós (un lloc) L’objectiu d’aquesta categoria és permetre fer una classificació definitiva després d’un període suficient d’observació (i d’investigació, si cal).