Cirera d’hivern (Withania Somnifera): productes alimentaris

Tradicionalment i fins als nostres dies, la baia del son s’utilitza com a planta medicinal i no té cap aplicació com a aliment.

A Europa, l'arrel de la baia adormida està disponible a la dieta suplements en forma de te, càpsules i tauletes.