Canell: Funció, Anatomia i Trastorns

Què és l'articulació del canell?

El canell és una articulació de dues parts: La part superior és una connexió articulada entre el radi de l'os de l'avantbraç i els tres ossos del carpi escafoide, semilunar i triangular. També està implicat un disc interarticular (discus triangularis) entre el radi i el cúbit (el segon os de l'avantbraç). El cúbit en si no està connectat amb els ossos del carpal, ni tampoc l'os del pèsol, que juntament amb els ossos navicular, lunar i triangular formen la fila superior d'ossos carpians. Això també explica que, en cas de caiguda a la mà, normalment es trenca el radi, però no el cúbit.

Nombrosos lligaments estabilitzen l'articulació i molts tendons fan possibles els moviments. Alguns dels tendons tiren de l'avantbraç al canell, d'altres als dits. Els nervis importants que irriguen el palmell i els dits també passen pel fort lligament del canell: el nervi cubital, el nervi radial i el nervi mitjà.

Quina és la funció del canell?

On es troba el canell?

El canell és la connexió articulada entre l'avantbraç (amb cúbit i radi) i la mà.

Quins problemes pot causar el canell?

La fractura del canell (fractura del radi distal) és un tipus molt comú de fractura òssia. La causa sol ser una caiguda que intentes trencar amb la mà.

També està molt estesa la tendinitis a la zona del canell. Es desenvolupa a causa de l'ús excessiu crònic dels tendons, per exemple durant el treball amb ordinador, esports (tennis, golf, escalada, etc.), tocar música (guitarra, piano, etc.) o jardineria freqüent.

En la síndrome del túnel carpià, el nervi del braç mitjà (nervi mitjà) es restringeix al pas estret del canell.