Zinc: símptomes de deficiència

Els signes de deficiència severa de zinc són

 • Deteriorament del creixement i desenvolupament
 • Retard en la maduració sexual
 • Erupcions de la pell
 • Diarrea crònica greu (diarrea)
 • Alteració del sistema immunitari
 • Trastorns de curació de ferides
 • Pèrdua de gana
 • Perturbacions en la sensació del gust
 • Ceguesa nocturna
 • Inflamació de la cataracta i opacitat de la còrnia dels ulls
 • Trastorns mentals

Pel que sembla, fins i tot una forma lleu de suboferta de zinc en nens petits poden lead a un retard en el desenvolupament físic i neuropsicològic, i augmentar el risc d’infeccions potencialment mortals.

Alteració del creixement en nens

 • Alentiment o alteració del desenvolupament mental en nens.
 • Augment de la susceptibilitat a infeccions potencialment mortals.