Zuclopentixol

Productes

El zuclopenthixol està disponible comercialment en forma de drageus, com a gotes i com a solució injectable (Clopixol). S’ha aprovat a molts països des del 1977.

Estructura i propietats

Zuclopentixol (C22H25ClN2OS, Mr = 400.7 g / mol) és present a les drogues com dihidroclorur de zuclopentixol, acetat de zuclopentixol o decanoat de zuclopentixol. El decanoat de zuclopentixol és un líquid groc viscós i greixós molt poc soluble aigua.

Efectes

El zuclopentixol (ATC N05AF05) té antipsicòtics i sedant propietats.

Indicacions

  • Esquizofrènies i altres psicosis
  • Fase maníaca de psicosis maníaco-depressives.
  • Estats confusionals i agitats greus en pacients amb demència senil o arterioscleròtics i en oligofrènia