Resum | Fisioteràpia i esclerosi múltiple

resum

MS és un malaltia crònica això no es pot curar. A més de la teràpia farmacològica, el tractament fisioterapèutic de tota la vida és important per mantenir o millorar la funció corporal fisiològica també i durant el major temps possible. La fisioteràpia de forma neurofisiològica es pot prescriure com a recepta permanent fora del cas normal.

El tractament pot contenir continguts dels conceptes de Bobath, Vojta o PNF i, si cal, barrejar-los o complementar-los amb altres tècniques fisioteràpiques per perseguir l’objectiu final: la preservació de la independència. Moltes pràctiques ofereixen KG / ZNS en base neurofisiològica. També hi ha centres de teràpia especialitzats en el tractament de pacients amb EM.