Tràfica

Sinònims Lat. = tràquea; funció tràquea, anatomia tràquea Definició Juntament amb els bronquis i els pulmons, la tràquea és una de les vies respiratòries inferiors i connecta la nasofaringe amb els pulmons. La trampa es troba a la gola per sota de la laringe i al tòrax. La respiració de l’aire es fa des de la cavitat nasal a través del ... Tràfica

Dolor de la tráquea | Tràfica

Dolor de la tráquea El dolor traqueal pot tenir moltes causes diferents. Una de les causes més freqüents és la inflamació de les vies respiratòries. En el cas de dolor a la zona de la tràquea, és més probable que la inflamació es localitzi a la zona de la gola, la laringe o la tràquea superior. Els possibles patògens són virus, ... Dolor de la tráquea | Tràfica

La traqueotomia | Tràfica

La traqueotomia Una traqueotomia és una obertura artificial de la tráquea. A continuació, s'insereix una mena de tub / cànula en aquesta obertura, que connecta la tràquea amb el món exterior i manté oberta la incisió. Aquest tub, que dirigeix ​​l'aire a través de la incisió de la tràquea cap als pulmons, s'anomena "traqueostoma" en medicina ... La traqueotomia | Tràfica

Ronquera | Corda vocal

Ronquera La ronquera és un canvi o un trastorn de la veu. La majoria de les vegades la veu sona aspra o ocupada. La ronquera és causada per la manca de mobilitat de les cordes vocals. Això pertorba la vibració de les cordes vocals produïdes per l'aire i, per tant, també la formació de la veu. La ronquera pot tenir moltes causes. ... Ronquera | Corda vocal

Leucoplàsia del cordó vocal | Corda vocal

Leucoplàquia de corda vocal La leucoplàquia de corda vocal es refereix a l'augment de la cornificació de la membrana mucosa de les cordes vocals. L’augment de la queratinització es produeix com a reacció a la irritació crònica de les cordes vocals, per exemple mitjançant fumar cigarrets o pipes. El consum excessiu d’alcohol o la inflamació recurrent també poden afavorir el desenvolupament de ... Leucoplàsia del cordó vocal | Corda vocal

Corda vocal

Sinònims Ligamentum vocale, Ligamenta vocalia (plural) Anatomia Com altres lligaments del cos, les cordes vocals estan formades per teixit connectiu elàstic. Cada persona sana té dues cordes vocals. Aquests són part dels plecs vocals, que es troben a la laringe, com a estructures vibrants de l’aparell vocal (glotis). Les cordes vocals es troben en ... Corda vocal

Inflamació de l’acord vocal | Corda vocal

Inflamació de les cordes vocals La inflamació de les cordes vocals pot tenir diverses causes. La inflamació causada per virus es distingeix de la inflamació causada per irritacions repetides o mal ús (cant incorrecte o tècnica de caminar). Els símptomes d’una inflamació de les cordes vocals són múltiples. Sovint, la inflamació de la corda vocal provoca ronquera o obligació a netejar ... Inflamació de l’acord vocal | Corda vocal

Dolor de la laringe | Laringe

Dolor de la laringe Quan la laringe fa mal, pot haver-hi moltes causes diferents. Un refredat inofensiu de vegades pot causar dolor a la laringe. La laringitis, que és inofensiva, també pot causar virus, bacteris o influències externes, com ara fumar. Normalment es cura sense complicacions. Una malaltia més perillosa és la inflamació de ... Dolor de la laringe | Laringe

Laringe

Sinònims Poma d’Adam, glotis, epiglotis, laringitis, càncer de gola, crup, pseudocrup Mèdic: laringe Informació general La laringe connecta la faringe amb la tràquea. S’utilitza principalment per a la respiració i la formació de la veu. També participa en el procés de deglució i actua com una vàlvula per evitar que els aliments i les begudes puguin entrar a les zones més profundes ... Laringe

La gola

Introducció La faringe és la secció entre la cavitat oral i l'esòfag o la tràquea. Es divideix en diferents nivells, serveix per al transport d’aliments i forma part de les vies respiratòries. També es coneix col·loquialment com la via aèria superior. A causa de la postura vertical de l'ésser humà, la gola és ... La gola

Capes de gola | La gola

Capes de la gola Tota la gola està revestida de membrana mucosa. Segons la secció de la gola, aquesta mucosa té una estructura i funcions diferents. A la regió de la nasofaringe, la mucosa està formada per cèl·lules epitelials ciliades i cèl·lules caliciformes. S’utilitzen per eliminar partícules de pols més petites de l’aire que respirem ... Capes de gola | La gola

Funció de la gola | La gola

Funció de la gola La faringe representa la connexió entre la cavitat oral, el nas, el menjar i la tràquea. La funció principal de la gola és transportar tant l’aire com els aliments des de la boca. Amb aquest propòsit, té una capa muscular que es pot contraure en forma d'anell i transportar així el quim ... Funció de la gola | La gola