Corticoides minerals

Formació de corticoides minerals: Entre els les hormones sintetitzats a la zona glomerulosa són l’aldosterona i la corticosterona. La producció per a la producció d’aquestes les hormones is colesterol via pregnenolona i progesterona. Mitjançant altres canvis enzimàtics (hidroxilació, oxidació) es produeixen finalment els corticosteroides minerals.

La corticosterona formada es converteix en aldosterona. El receptor es troba intracel·lularment, no hi ha cap proteïna de transport específica a la sang. Regulació dels corticoides minerals: L’alliberament d’aldosterona està determinat per sang pressió i volum sanguini via angiotensina 2 i per sang nivells de sodi i potassi.

L’angiotensina II és una hormona tisular (hormona peptídica) que s’allibera dins del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquest sistema serveix per regular pressió arterial així com l'aigua i l'electròlit equilibrar. Baix volum sanguini i baix pressió arterial, alt potassi i baixa sodi els nivells tenen un efecte positiu sobre la concentració d'aldosterona.

A més, pituïtària ACTH i substàncies beta-adrenèrgiques (adrenalina, noradrenalina) estimulen l'alliberament d'aldosterona. Això és inhibit per l'hormona peptídica atriopeptina de l'aurícula i dopamina. L’hormona aldosterona com a representant dels minerals corticoides és responsable del fluid, sodi, potassi i àcid-base equilibrar. Té un efecte creixent sobre el volum sanguini i pressió arterial.