el col·lagen

Disseny i funció El col·lagen és una proteïna que, com a proteïna estructural, constitueix una proporció significativa de teixit connectiu i de suport. Per tant, es troba a la majoria d’òrgans del nostre cos. El col·lagen pertany a les proteïnes de la fibra i té una estructura anatòmica específica de manera que fa que sigui una proteïna estable. La molècula de col·lagen té ... el col·lagen

Hidrolitzat | Col·lagen

Hidrolitzat Els hidrolitzats són productes que resulten de la divisió de proteïnes o albúmina. L’hidrolitzat també es pot obtenir a partir del col·lagen mitjançant escissió enzimàtica (hidròlisi). Aquestes proteïnes de col·lagen s’obtenen preferentment de col·lagen de tipus 1 i s’utilitzen com a suplements alimentaris. Contenen una elevada proporció de cadenes curtes d’aminoàcids (pèptids) i són molt similars ... Hidrolitzat | Col·lagen

Teixit conjuntiu mamari

Introducció El pit femení es compon de diferents quantitats de teixit gras i teixit connectiu, així com la glàndula mamària funcional amb els seus conductes. El teixit connectiu del pit forma l’estructura bàsica i proporciona la forma. Al llarg de la vida, el pit adquireix importància, sobretot en termes estètics. En les dones, el ... Teixit conjuntiu mamari

Fibres de teixit connectiu trencades | Teixit connectiu mamari

Fibres de teixit connectiu esquinçades Les fibres de teixit connectiu de la mama poden trencar-se i provocar ratlles superficialment visibles. Especialment durant l’embaràs, poden aparèixer ratlles al pit i a l’abdomen. L’augment del creixement pot fer que el teixit connectiu del pit cedeixi i es trenqui. A l’estómac s’anomena estries. Al pit, ... Fibres de teixit connectiu trencades | Teixit connectiu mamari