Black Cohosh: Dosi

Cohosh negre es pot prendre en forma d’estandarditzada tes o l'extracte sec de la planta també es pot prendre en forma de film tauletes or càpsules. A més, la tintura s’ofereix en forma de solucions.

Quina dosi és la correcta?

La mitjana diària dosi for extractes amb etanol or isopropanol és d’uns 40 mg del medicament.

Cohosh negre: preparació pròpia no aconsellable.

La preparació del seu propi te a partir de cohosh negre no es recomana, ja que no permet aconseguir una composició estandarditzada quantitativament dels ingredients. Per tant, es recomana utilitzar preparats que ja no s’utilitzen.

Contraindicacions

Preparats que contenen cohosh negre no s’ha d’utilitzar en pacients que estiguin o hagin estat tractats per a un tumor dependent d’estrògens (per exemple, alguns tumors de mama), ja que encara no hi ha dades empíriques disponibles sobre aquest tema.

Altres notes

A causa de la manca d'estudis a llarg termini, la ingesta de preparats de cohosh negre s'hauria de limitar a 6 mesos.

El medicament s’ha d’emmagatzemar en un lloc sec i protegit de la llum.