Coure: usos, efectes, efectes secundaris, dosificació, interaccions, riscos

El coure (cuprum; Cu) és un element del grup dels metalls pesants o semi-preciosos. El coure s’absorbeix a l’intestí prim i s’emmagatzema al fetge; la major part (90-95%) surt del fetge com a coeruloplasmina, la resta està lligada a l’albúmina i els aminoàcids. El coure té un paper important en molts processos metabòlics: el coure és ... Coure: usos, efectes, efectes secundaris, dosificació, interaccions, riscos