Higiene de les mans

1. higiene de les mans amb un desinfectant de mans.

Indicacions d'ús: per a la desinfecció rutinària, per exemple abans i després del contacte directe amb un pacient. Durada: de 20 a 30 segons

2. higiene de mans amb aigua i sabó (rentat de mans).

Indicacions d'ús: només per a mans visiblement contaminades, per exemple amb sang o un altre fluids corporals. Després de visitar el lavabo. Durada: 40 a 60 segons