Intolerància al sorbitol: examen

Un examen clínic complet és la base per seleccionar altres passos diagnòstics:

 • Exploració física general: incloent pressió arterial, pols, pes corporal, alçada; més lluny:
  • Inspecció (visualització).
   • Pell, mucoses i escleròtiques (part blanca de l’ull).
  • Examen de l'abdomen (abdomen)
   • Percussió de l’abdomen
    • Meteorisme (flatulències): so de tapping hipersonòric.
    • Atenuació del so de cops degut a augment de fetge o melsa, tumor, retenció urinària?
  • Palpació (palpació) de l’abdomen (abdomen) (tendresa ?, dolor de cop ?, dolor de tos ?, tensió defensiva ?, orificis hernials ?, dolor de cop de renaix?) [Dolor abdominal (dolor abdominal); meteorisme (abdomen distès)]
 • Revisió de salut

Els claudàtors [] indiquen possibles troballes físiques patològiques (patològiques).