Manganès: símptomes de deficiència

Signes de manganès deficiència observada en animals d’experimentació: inclouen un creixement retardat o lent, una mala funció sexual o reproductiva, anomalies de l’esquelet ossi, deteriorament glucosa tolerància i alteració del metabolisme dels lípids.

Fins ara no s’han observat símptomes de deficiència en humans que es poguessin atribuir clarament a manganès deficiència.
Per a la República Federal d'Alemanya, no hi ha evidències d'un estat de subministrament inadequat de manganèsés a dir, els estats de deficiència de manganès no s'han conegut a la població alemanya. [1]

La deficiència de manganès no s’espera en els éssers humans a causa de la seva presència omnipresent.

Literatura

  1. Bundesinstitut für RisikobewertungVerwendung von Mineralstoffen in Lebensmitteln Toxikologische und ernährungsphysiologische AspekteA. Domke, R. Großklaus, B. Niemann, H. Przyrembel, K. Richter, E. Schmidt, A. Weißenborn, B. Wörner, R. Ziegenhagen (eds.), Cap. 16, pàgines 293-299, BfR-Wissenschaft 04/2004, Berlín (2004).
  2. Biesalski, Hong Kong; Köhrle, J .; Schümann, K., cap. 33, pàgines 233-234,
    A: Vitamines, oligoelements minerals.
    Georg Thieme Verlag; Stuttgart / Nova York 2002.