Estrès: o alguna cosa més? Diagnòstic diferencial

Psique - Sistema nerviós (F00-F99; G00-G99).

  • Trastorn per estrès agut
  • Trastorn de l’ajust
  • Síndrome de burnout
  • Trastorn per estrès postraumàtic (TEPT)