Infecció per Helicobacter Pylori: causes

Patogènesi (desenvolupament de malalties)

El bacteri Helicobacter pylori produeix l’enzim ureasa. Això s’hidrolitza urea al estómac a Amoníac, que al seu torn neutralitza àcid gàstric. Això permet que el bacteri sobrevisqui en el medi àcid de la estómac. Colonitza el mucosa (folre) del estómac, fent que perdi la seva barrera protectora natural. Aquestes zones ja no estan protegides dels agressius àcid gàstric. Processos inflamatoris (reaccions inflamatòries) del gàstric mucosa es produeixen, que poden dirigir a la formació d’úlceres.

L' sistema immune reacciona al bacteri però no pot combatre’l a l’estómac. Es creu que l 'activació sostinguda del sistema immune és l'últim responsable del desenvolupament de les malalties causades per Helicobacter pylori.

Durant el curs de la infecció, Helicobacter pylori s’estén des de l’antral mucosa (zona inferior davant de la sortida gàstrica, la unió amb el duodè) ascendent ("ascendent") cap al corpus (cos central de l'estómac, que forma la part principal de l'òrgan).

Etiologia (causes)

Causes biogràfiques

  • Càrrega genètica
    • Polimorfisme del receptor 1 de tipus peatge (TLR1) com a susceptibilitat general (gen que augmenta la "susceptibilitat" a la malaltia).
  • Factors socioeconòmics
    • Famílies nombroses
    • Situació de l’habitatge, sobretot durant la infància
  • Condicions higièniques: als països en desenvolupament, el 80% de la població està infectada amb el germen.