Pronòstic | Dolor amb artrosi d'espatlla

Previsió

Si espatlla artrosi es detecta a temps o bé es tracta bé, els pacients tenen bones perspectives de pronòstic positiu. Gràcies als mètodes de teràpia moderns, és possible restaurar la funcionalitat de l’espatlla i obtenir-ne dolor sota control, de manera que els afectats per l’espatlla artrosi poden recuperar la seva qualitat de vida mitjançant la disciplina i l’entrenament. No obstant això, la cooperació i una bona consulta entre tots els implicats és essencial per a l'èxit de la teràpia.

Baixa per enfermetat

Permís per espatlla artrosi depèn sempre de la gravetat de l’artrosi, de la limitació que la malaltia imposa a la persona afectada i del tipus de professió. Per tant, les ocupacions que requereixen treball físic són més difícils de gestionar artrosi d’espatlla que les ocupacions que requereixen només una petita quantitat de treball físic. Per tant, el metge que tracta el pacient sempre decideix sobre un cas individual. La durada de la baixa per malaltia també pot variar d’unes poques setmanes a diversos mesos.