Trastorns de la parla i del llenguatge: història clínica

Historial mèdic (història de malaltia) representa un component important en el diagnòstic de trastorns de la parla i del llenguatge.

Història familiar

 • Hi ha trastorns freqüents a la vostra família?
 • Hi ha malalties hereditàries a la vostra família?

Història social

 • Quina és la teva professió?
 • Vau aprendre a llegir i escriure a l’escola?

actual historial mèdic/ història sistèmica (queixes somàtiques i psicològiques).

 • Quins símptomes heu notat?
 • Té algun problema amb:
  • Lectura?
  • Reconeixement (diferenciable en agnòsia auditiva, visual, pragmàtica, tàctil, visual)?
  • Realitzant accions / moviments apresos?
  • Escrivint?
  • Calcular?
 • Us costa anomenar les coses correctament?
 • Quan van aparèixer per primera vegada aquests símptomes?
 • Heu experimentat algun canvi en la intensitat d’aquests símptomes?
 • A més d’aquests canvis, heu notat algun símptoma com paràlisi, mals de cap, marejos, etc.?
 • Fer preguntes sobre orientació (temporal, espacial).

Anamnesi vegetativa que inclou anamnesi nutricional.

 • Han canviat els processos vegetatius com la set, la gana, la micció, la defecació?

Història de l'auto incl. historial de medicaments.

 • Afeccions preexistents (tumors, inflamació, malalties cardiovasculars; cap lesions).
 • operacions
 • Radioteràpia
 • Les al·lèrgies
 • Antecedents de medicaments