Calcificació del tendó (Tendinosis Calcarea): teràpia quirúrgica

Si no es produeix la curació espontània (autocuració) o si les teràpies conservadores no produeixen els resultats desitjats, dolor persisteix o és crònica (> 6 mesos) i, en casos de focus calcificats més grans (diàmetre> 1 cm), quirúrgics teràpia s’ha de tenir en compte.

Eliminació del fitxer calci els focus alleugen la pressió, que també alleuja els greus dolor. La supressió del fitxer calci els focus es poden fer quirúrgicament o artroscòpicament (mínimament invasius).

Un altre mètode d’ús comú d’eliminació de focus calcificats és ultrasò"ajuda" assistida (punxada). L’enfocament calcífic es perfora, s’aspira (es succiona) o es renta. Això no sempre permet drenar completament el focus calcífic. Es recomana la medicació antiflogística (antiinflamatòria) concomitant perquè és greu dolor pot ocórrer com el calci els cristalls es reabsorbeixen.