Estrògens conjugats

Productes

Conjugats estrògens han estat aprovats a molts països des del 2015 en combinació fixa amb bazedoxifè (Duavive). Altres preparats, com Premarin i Premella, no estan etiquetats a molts països. Altres productes estan disponibles a altres països, com ara els Estats Units.

Estructura i propietats

A diferència d'altres les drogues, conjugat estrògens no contenen un principi actiu definit, sinó una barreja de diferents substàncies. S’obtenen de l’orina de les eugues embarassades i consisteixen en sodi sals of aigua-sulfats d’estrògens solubles. Els dos components principals són sodi trisulfat i sulfat de quilina sòdica. A més, s’inclouen altres substàncies relacionades. Els ingredients actius també es produeixen sintèticament. Es presenten amorfs de blanc a marró pols.

Efectes

Conjugats estrògens (ATC G03CA57) tenen propietats estrogèniques. S’uneixen als receptors d’estrògens com a agonistes.

Indicacions

Per al tractament de símptomes de dèficit d’estrògens en dones postmenopàusiques.