Malaltia de reflux gastroesofàgic: examen

Un examen clínic complet és la base per seleccionar altres passos diagnòstics:

 • Exploració física general: incloent pressió arterial, pols, pes corporal, alçada; més lluny:
  • Inspecció (visualització).
   • Pells i mucoses
   • Abdomen (abdomen)
    • Forma de l’abdomen?
    • Color de pell? Textura de la pell?
    • Eflorescències (canvis de pell)?
    • Pulsacions? Moviments bruscos?
    • Embarcacions visibles?
    • Cicatrius? Hèrnies (fractures)?
  • Auscultació (escolta) del cor [degut diagnòstic diferencial: malaltia coronària (CHD); infart de miocardi (atac del cor)].
  • Auscultació dels pulmons [seqüeles topossibles degudes: sinubronquitis (ocurrència simultània de sinusitis (sinusitis i bronquitis / inflamació de les vies respiratòries més grans)]
  • Palpació (palpació) de l’abdomen (abdomen) (tendresa ?, dolor per cops ?, dolor per tos ?, tensió defensiva ?, orificis hernials ?, dolor per cops renal?) [Úlcera gàstrica (úlcera estomacal); esofagitis (esofagitis)]
 • Examen mèdic ORL que inclou una laringoscòpia (laringoscòpia) [seqüeles topossibles degudes: carcinoma de laringe (càncer de laringe); altres possibles seqüeles: sinusitis crònica (sinusitis); otitis crònica (inflamació de l'oïda mitjana)]

Els claudàtors [] indiquen possibles troballes físiques patològiques (patològiques).