Pericarditis: teràpia

El pronòstic a llarg termini de l’aguda pericarditis és favorable amb un metge suficient teràpia i descans físic.

Mesures generals

 • Revisió de la medicació permanent deguda a un efecte possible sobre la malaltia existent.
 • No esportistes:
  • Agut pericarditis: s'han de deixar d'activitats esportives fins que els símptomes clínics deixin de detectar-se i es normalitzin els paràmetres inflamatoris (per exemple, PCR) electrocardiograma (ECG; registre de l 'activitat elèctrica de l' cor muscular), i ecocardiografia (ressò; cardíac ultrasò) s’ha produït.
  • Recurrents pericarditis: s’haurien d’aturar les activitats esportives fins que els símptomes clínics deixin de detectar-se i es produeixi la normalització dels paràmetres inflamatoris. Condicions preexistents i clínica actual condició s’ha de tenir en compte.
 • Atletes:
  • Pancreatitis aguda: les activitats esportives s’han d’aturar fins que els símptomes clínics deixin de detectar-se i es normalitzin els paràmetres inflamatoris (per exemple, PCR), electrocardiogramai ecocardiografia s'ha produït durant almenys 3 mesos.
  • Pericarditis recurrent: les activitats esportives s’han d’aturar fins que els símptomes clínics ja no es detectin i la normalització dels paràmetres inflamatoris (per exemple, PCR), electrocardiogramai ecocardiografia s'ha produït durant almenys 3 mesos. Condicions preexistents i la clínica actual condició s’ha de tenir en compte.