Pronòstic: quant de temps de baixa per malaltia, quant de temps incapacitat | Síndrome d’impediment de l’espatlla

Pronòstic: quant de temps de baixa laboral, quant de temps incapacitat

El pronòstic de l’espatlla síndrome d’impingement depèn de Aquests factors també influeixen en la durada de la baixa per malaltia i en el moment de la reinserció laboral. Per descomptat, la durada de la baixa per malaltia també depèn de les condicions laborals. En la majoria dels casos, el pacient està de baixa mèdica durant uns 3 mesos després de la afectació de l'espatlla i la cirurgia posterior. En casos més difícils, per exemple, després d’una sutura del tendó o en llocs de treball amb una gran demanda física, la baixa per malaltia es pot allargar fins a 6 mesos o més.

  • Diferents condicions com la condició de formació
  • L’edat del pacient
  • Condicions preexistents o possibles lesions dels tendons
  • Iniciativa personal en formació
  • La disposició personal per a la curació de ferides