Resum | Fisioteràpia per a l’estenosi del canal espinal a la columna cervical

resum

Cervical canal espinal l'estenosi és un quadre clínic greu. En cas de compressió forta, s’ha de realitzar una cirurgia de descompressió (si és possible mínimament invasiva) per protegir el teixit nerviós sensible de danys irreversibles. Els símptomes de l’estenosi espinal poden variar des d’un simple entumiment o paràlisi a l’extremitat superior paraplegia-com símptomes. La teràpia es realitza quirúrgicament o, si és possible, de forma conservadora mitjançant un tractament fisioterapèutic que corregeix la postura.