Colina: ingesta

Fins ara, no hi ha recomanacions d’ingesta (valors de referència DA-CH) per a la ingesta de colina de la German Nutrition Society (DGE). L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) va publicar les ingestes adequades per a la colina el 2016, que es poden considerar valors de referència europeus:
Consumos adequats

edat Colina
(mg / dia)
La lactància
7-11 mesos 160
nens
1, 3 anys 140
4, 6 anys 170
7, 10 anys 250
11, 14 anys 340
Adolescents i adults
15, 17 anys 400
18 anys o més 400
embarassada 480
La lactància materna 520