Informació general | Estenosi del canal espinal a la columna lumbar: tractament conservador sense cirurgia

Informació general

L’estenosi espinal a la columna lumbar pot ser congènita o adquirida, però en la majoria dels casos es desenvolupa al llarg de la vida a causa de la sobrecàrrega unilateral de la columna vertebral, la mala postura, la manca de moviment i els processos degeneratius a la vellesa.