Què és un Circulus Vitiosus?

Un Circulus Vitiosus s’entén en llenguatge comú com un “cercle viciós” (lat: circulus - cercle, vitiosus - nociu). És una fal·làcia o raonament circular en què una premissa defectuosa i una conclusió falsa es depenen mútuament. En medicina, s’entén per circulus vitiosus un procés fisiopatològic en el qual dues (o més) funcions corporals alterades s’influencien mútuament i mantenen o reforcen constantment la malaltia. El conjunt, doncs, és un procés de malaltia que es perpetua per si mateix.

exemple

Laxants o els laxants són medicaments útils per a restrenyiment. Però: laxants no s’ha d’utilitzar regularment sense les instruccions d’un metge.

Per què.

Ús regular de la majoria laxants sovint resulta en un cercle virtuós que condueix a laxant dependència. Aigua i les pèrdues d’electròlits en són responsables. En aquest context, la pèrdua de potassi en particular, té un paper important: un dèficit de potassi condueix a una reducció de l’activitat intestinal, cosa que augmenta encara més la lentitud intestinal i, per tant, provoca restrenyiment molt més.

Eludir el problema d’indesitjables potassi pèrdua, incloent-hi les possibles conseqüències negatives, es pot recórrer a agents d’acumulació d’herbes, lactosa, lactulosa, o el purament actiu osmòticament laxant macrogol (polietilè glicol) per tractar restrenyiment.