Zinc: avaluació de la seguretat

L'autoritat europea de seguretat alimentària (EFSA) va ser avaluada per última vegada vitamines minerals per seguretat el 2006 i va establir l’anomenat nivell d’ingesta superior tolerable (UL) per a cada micronutrient, sempre que es disposés de dades suficients. Aquesta UL reflecteix el màxim nivell segur de micronutrients que no causarà efectes adversos quan es pren diàriament de totes les fonts durant tota la vida.

La ingesta diària màxima segura per a zinc és de 25 mg. La ingesta diària màxima segura per a zinc és 2.5 vegades la ingesta diària recomanada per la UE (Nutrient Reference Value, VNR).

La ingesta diària màxima segura anterior s’aplica a adults majors de 18 anys i a dones embarassades i en període de lactància.

Efectes secundaris adversos d’un excés zinc no s’ha observat la ingesta d’aliments convencionals.

Les dades de la NVS II (National Nutrition Survey II, 2008) sobre la ingesta diària de zinc indiquen que no s’arriba a la quantitat màxima diària diària mitjançant els aliments convencionals. En la forma de suplements alimentaris, és possible una lleugera superació de la ingesta diària segura de zinc, però l'EFSA no considera que això suposi un augment del risc.

El NOAEL (cap nivell d’efecte advers observat): el més alt dosi d’una substància que no té cap mesura detectable ni mesurable efectes adversos fins i tot amb la ingesta continuada, l’EFSA va establir 50 mg de zinc, que és el doble del límit diari segur.

Efectes adversos de la ingesta excessiva de zinc

Es va produir una ingesta molt elevada de zinc en quantitats de 225 a 450 mg efectes adversos tal com nàusea (malaltia), vòmits, Mal de panxa (estómac dolor), rampesi diarrea (diarrea).

Es va produir una ingesta excessiva de zinc de 150 a 300 mg per dia de coure deficiència en estudis, amb símptomes associats anèmia (anèmia), neutropènia (reducció del blanc sang cèl·lules de la sang) i alteració de la resposta immune. Les quantitats de 53 mg de zinc al dia, preses durant 90 dies, van romandre sense efectes secundaris indesitjables de coure d'estat.

A més, es discuteix la influència de l’augment de la ingesta de zinc sobre el metabolisme dels lípids. En estudis amb 160 mg de zinc al dia, preses durant 6 setmanes, es va reduir HDL (alt Densitat concentracions de lipoproteïnes). Un altre estudi amb 150 mg de zinc al dia, pres durant 12 setmanes, no va observar cap efecte sobre el metabolisme dels lípids. En general, els resultats de l’estudi són inconsistents en ingestes compreses entre 40 i 160 mg de zinc al dia i no permeten una conclusió clara sobre els efectes del zinc sobre el metabolisme dels lípids.