Coenzim Q10: interaccions

Interaccions del coenzim Q10 amb altres micronutrients (substàncies vitals):

La vitamina B6

La vitamina B6 és essencial per a la síntesi de coenzim Q10: El primer pas en la biosíntesi del coenzim Q10 - conversió de la tirosina en àcid 4-hidroxi-fenilpirúvic - requereix vitamina B6 en forma de piridoxal 5 -fosfat. Hi ha una interacció positiva entre el sèrum coenzim Q10 nivells i estat nutricional de la vitamina B6.

La vitamina E

Alfa-tocoferol i coenzim Q10 són els principals antioxidants liposolubles de les membranes i lipoproteïnes. Quan l’alfa-tocoferol neutralitza un radical lliure, com ara un radical hidroperoxil, s’oxida, convertint-se en un mateix radical, que al seu torn pot afavorir l’oxidació de les lipoproteïnes. Quan la forma reduïda del coenzim Q (CoQH2) reacciona amb l'alfa-tocoferoxil, l'alfa-tocoferol es regenera i es forma simultàniament la semiquinona radical (CoQH). CoQH pot reaccionar amb oxigen per formar superòxid, que és molt menys radical que l’hidroperoxil. No obstant això, el CoQH també pot reduir l'alfa-tocoferoxil de nou a alfa-tocoferol amb el resultat d'un coenzim Q completament oxidat (CoQ) que ja no pot reaccionar amb oxigen per formar superòxid.