Síndrome mielodisplàsica: teràpia farmacològica

Objectius terapèutics

 • Alleujament dels símptomes
 • Preservació i millora de la qualitat de vida
 • Prolongació del temps de supervivència

Recomanacions de teràpia

Teràpia de baix risc síndrome mielodisplàsica.

En presència de citopènia de baix grau (disminució del recompte cel·lular) i en funció de l'edat i les comorbiditats (malalties concomitants), és suficient observar o esperar inicialment ("vigilar i esperar") en aquests pacients. Normalment, és una prova anèmia és el desencadenant de l’inici teràpia.

 • Teràpia de suport
  • Transfusions (eritròcits, plaquetes) orientades als símptomes - vegeu "Teràpia addicional"
  • Per a infeccions: precoç administració d’ampli espectre antibiòtics (profilàctic administració no es recomana).
  • Cova: no doneu esteroides i preferiblement cap fàrmac antiinflamatori no esteroide (AINE).
 • Ús de factors de creixement - eritropoietina teràpia (EPO teràpia).
  • Per corregir l’hematopoiesi mal dirigida (sang formació).
  • Indicacions:
   • Anomalia 5q (del (5q)) i / o.
   • SEPO <500 mU / mL i / o
   • <2 ECs (vermell sang concentrats cel·lulars) al mes.
  • Ús de: rHuEpo (ésser humà recombinant eritropoietina) (40-60,000 U / setman. Sc) o darbepoetina (500 µg cada 2-3 setmanes).
  • En episodis febrils neutropènics (episodis febrils associats a una disminució de la febre) granulòcits de neutròfils/ pertanyen al blanc sang grup cel·lular a la sang): factors estimulants de la colònia de granulòcits (G-CSF).
  • In trombocitopènia (reducció del nombre de plaquetes / plaquetes): agonistes del receptor de trombopoietina romiplostim i eltrombopag.
 • Teràpia immunomoduladora
  • Indicacions:
   • Pacients amb SDM del grup de risc "baix" o "intermedi" i anomalia 5q (del (5q)); i
   • SEPO ≥ 500 mU / mL i
   • <2 ECs (concentrats de glòbuls vermells) al mes.
  • Ús de: Lenalidomida (Carta vermella de mà: nova nota important sobre la reactivació de les infeccions víriques).
  • Es pot reduir la freqüència de les transfusions necessàries. També pot ser que no siguin necessàries més transfusions.
  • S’ha trobat que altres mesures terapèutiques són insuficientment efectives o inadequades per a aquests pacients.
 • Teràpia immunosupressora
  • Indicacions:
   • Edat <60 anys
   • Blasts a la medul·la òssia <5
   • Citogenètica normal
   • Depenent de la transfusió
  • Ús de: globulina antitimòcita (ATG) o CsA.

Teràpia d'alt risc síndrome mielodisplàsica.

 • Quimioteràpia - si no hi ha un donant de cèl·lules mare adequat disponible.
  • Per reduir l'excés de voladures (cèl·lules joves, encara no finalment diferenciades).
  • Indicacions:
  • Ús de: 5-azacitidina (Instruccions de dosificació: sempre que la 5-azacitidina sigui efectiva i no es produeixi cap toxicitat greu (toxicitat)).
  • Una prolongació significativa de la taxa de supervivència global.
 • Poliquimioteràpia intensiva (protocols d’inducció de LMA): no és una opció de tractament establerta per a pacients amb SDM d’alt risc.
  • Indicació:
   • Pacients d’alt risc <70 anys sense comorbiditats (malalties concomitants), tenint en compte la relació risc-benefici.
  • Remissions completes aproximadament del 60%

Altres principis actius

 • Luspatercept (mode d’acció: lligand trampa: atrau i atrapa les hormones que suprimeixen l 'eritropoyesi (procés de formació i desenvolupament de eritròcits/ glòbuls vermells)): un estudi de fase III va demostrar que aproximadament el 38% dels participants que prenien luspatercept no necessitaven transfusió de sang durant almenys 8 setmanes (placebo grup: 13%); El 28% dels pacients que van prendre el medicament van ser fins i tot lliures de transfusions durant més de 12 setmanes (grup placebo: 8%).