Tolazolina

Productes

No hi ha productes farmacèutics acabats que tinguin tolazolina al mercat a molts països.

Estructura i propietats

Tolazolina (C.10H12N2, Mr = 160.2 g / mol)

Efectes

La tolazolina (ATC C04AB02, ATC M02AX02) és α-simpatolítica i vasodilatadora.