Andexanet Alfa

Productes

Andexanet alfa es va aprovar als Estats Units el 2018, a la UE el 2019 i a molts països el 2020 com a pols per a la preparació d’una solució per infusió (Ondexxya).

Estructura i propietats

Andexanet alfa és un factor Xa recombinant, modificat i enzimàticament inactiu. El medicament es produeix per mètodes biotecnològics.

Efectes

Andexanet alfa (ATC V03AB38) s’uneix inhibidors del factor Xa, abolint així els seus efectes anticoagulants. Evita que els agents interaccionin i inhibeixin el factor natural Xa. La vida mitjana oscil·la entre les 4 i les 7 hores.

Indicacions

Per a ús en pacients adults tractats amb un inhibidor directe del factor Xa (apixaven or rivaroxaven) quan es requereix la interrupció de l’anticoagulació a causa d’un sagnat potencialment mortal o incontrolable.

Dosi

Segons l’SmPC. El medicament s’administra com una infusió intravenosa.

Contraindicacions

  • Hipersensibilitat

Per obtenir precaucions completes, consulteu l’etiqueta del medicament.

Interaccions

Andexanet alfa pot revertir l’efecte anticoagulant de heparina mitjançant la interacció amb el complex heparina-anti-trombina III.

Efectes adversos

El potencial més comú efectes adversos inclouen reaccions relacionades amb la infusió de lleu a moderada. Es poden produir reaccions adverses greus, per exemple, infart de miocardi o carrera.