Biotina: avaluació de la seguretat

El Grup d 'experts del Regne Unit a Vitamines i Minerals (EVM) avaluat per última vegada vitamines i minerals per a la seguretat el 2003 i van establir l'anomenat nivell superior segur (SUL) o nivell d'orientació per a cada micronutrient, sempre que es disposés de dades suficients. Aquest SUL o Nivell d’orientació reflecteix la quantitat màxima segura d’un micronutrient que no causarà cap efecte secundari si es pren diàriament de totes les fonts durant tota la vida.

La ingesta diària màxima segura per a biotina és de 1,000 µg. La ingesta diària màxima segura per a biotina és 20 vegades la ingesta diària recomanada per la UE (Nutrient Reference Value, VNR).

Aquest valor s'aplica als adults majors de 19 anys. No s'aplica a dones embarassades i mares lactants a causa de les dades insuficients.

No s’han informat d’efectes secundaris adversos biotina, fins i tot després d'anys de administració de dosis elevades.

La ingesta sostinguda de biotina amb finalitats terapèutiques en 200 vegades el valor del VNR no va donar lloc a efectes secundaris indesitjables. A més, en un estudi sobre diabètics, no efectes adversos es van observar després de la ingesta diària de 9,000 µg de biotina, preses fins a quatre anys.

La quantitat màxima diària segura de biotina està lluny d’arribar-se a la població alemanya mitjançant el convencional dieta i dietètic suplements.