Parada respiratòria (apnea): proves diagnòstiques

Obligatori diagnòstic de dispositius mèdics.

  • Electrocardiografia (ECG).
  • Radiografia del tòrax (tòrax de raigs X), en dos plans [imatges de totes les lesions en traumatisme contundent / lesió al tòrax només el 29% del temps]
  • Sonografia toràcica: imatge dels òrgans intratoràcics (excepte el cor) per ultrasò.

Opcional diagnòstic de dispositius mèdics - en funció dels resultats de la història, examen físic, diagnòstic de laboratori i obligatori diagnòstic de dispositius mèdics - per a una aclariment diagnòstic diferencial.

Altres notes

Les lesions ocultes més comunes ("ocultes") després d'un traumatisme contundent al tòrax en radiografia simple inclouen:

  • Lesions diafragmàtiques
  • Hematotoraces
  • Contusions pulmonars
  • Pneumotoraces
  • Fractures de la sèrie costella
  • Fractures esternals
  • Lesions de vaixells de grans dimensions