Seleni: interaccions

Interaccions del seleni amb altres micronutrients (substàncies vitals):

Iode

Seleni la deficiència pot agreujar els símptomes de iode deficiència. Iode és essencial per a la síntesi de l’hormona tiroïdal. Al mateix temps, seleni-que conté enzims - iodotironina deiodinases -, són necessàries per a la conversió de tiroxina (T4) a l’hormona tiroïdal biològicament activa triiodotiroxina (T3). Suplementaris seleni administració en subjectes d'edat avançada va disminuir la quantitat de T4 a la sang i va provocar un augment de l'activitat de la deiodinasa, cosa que va provocar una major conversió a T3.

Seleni

El seleni, com a component essencial de les glutationa peroxidases i la tioredoxina reductasa, afecta possiblement tots els micronutrients que influeixen en l’oxidació equilibrar de la cèl·lula.

El seleni, com a gluthationa peroxidasa, sembla donar suport a l'activitat de vitamina E (alfa-tocoferol) en la protecció contra la peroxidació de lípids. Els estudis en animals mostren que el seleni i vitamina E es poden substituir parcialment els uns pels altres, i el seleni pot prevenir part de l’oxidant estrès i les seves conseqüències causades per vitamina E deficiència. La tioredoxina reductasa catalitza la regeneració de vitamina C, mantenint així la seva antioxidant funció.