Exercici 4

"Destacar" En aquest exercici, els adhesius es "desplegen". Per tractar el genoll esquerre, estireu-vos al costat esquerre en posició lateral. El dret cama es col·loca al terra darrere de la cama esquerra per a l'estabilització.

Ara la part exterior del genoll es col·loca sobre el rotllo i es "desplega". Això pot ser una mica dolorós, però això és normal. Continueu amb el següent exercici