Plantilles | Fisioteràpia per a l’artrosi de les articulacions del turmell

Plantilles

Per al suport diari, hi ha una varietat de plantilles ortopèdiques que recolzen o correixen la posició del peu i, per tant, milloren la mecànica de les articulacions. A més, hi ha plantilles que serveixen per absorbir els cops i així protegir els turmell articulació, per exemple, durant una tensió prolongada. Sempre s’ha de tenir en compte que una plantilla és una ajuda passiva, que pot alleujar els símptomes, però que no influeix en la vostra pròpia estabilització muscular. Per tant, sempre s’ha de discutir l’ús de plantilles amb un especialista. En el millor dels casos, es durà a terme una teràpia fisioterapèutica acompanyant.

Què cal fer si té dolor a l'articulació del turmell?

dolor al turmell l’articulació primer ha de ser diagnosticada per un metge. Si el metge ho troba artrosi, el pacient hauria de comprovar com carrega l'articulació en la vida quotidiana i, si cal, iniciar mesures d'alleujament. És particularment important en el cas de artrosi per mantenir l’articulació el més mòbil possible. Es recomana un moviment regular de l'articulació sota el mínim esforç mecànic possible.

resum