Mesures alternatives de tractament Ictus: pot ajudar la fisioteràpia?

Mesures alternatives de tractament

A carrera significa canvis greus per a la persona afectada i el seu entorn social. Cal un tractament multidisciplinari. Per tant, la majoria dels pacients reben teràpia ocupacional en paral·lel a la fisioteràpia.

En aquesta teràpia, es formen ADL (activitats de la vida quotidiana, com rentar-se, vestir-se), entre altres coses, per tal de permetre a la persona afectada aconseguir la màxima independència i qualitat de vida possibles. A més, la teràpia ocupacional assessora la persona afectada pel que fa al subministrament de SIDA, adaptació del lloc de treball i de l’espai habitable. L'ús de SIDA es pot formar.

La teràpia de la parla ajuda amb trastorns de parla i deglució. Els pacients reben tractaments d’atenció i altres problemes psicològics psicoteràpia i / o cervell formació en rendiment. La musicoteràpia, l’estimulació basal i molts altres enfocaments terapèutics també són adequats.

resum

A carrera és una emergència mèdica causada per un local trastorn circulatori al cervell. Segons la localització i l’extensió de l’esdeveniment cerebrovascular, els símptomes van des de l’hemiplegia, espasticitat, memòria trastorns de la parla als trastorns de la marxa i molts més. En una teràpia multidisciplinària que consisteix en infermeria, logopèdia, teràpia ocupacional, etc., la fisioteràpia té un paper elemental. Intenta restablir la mobilitat del pacient, per exemple mitjançant la mobilització, el múscul, equilibrar, coordinació i entrenament de la marxa.