Càncer de vesícula biliar: teràpia farmacològica

Objectius terapèutics

 • L'alleujament del dolor
 • Pal·liatiu (tractament pal·liatiu)

Recomanacions de teràpia

 • Si el creixement del tumor es limita a la vesícula biliar o bilis conductes i adjacents fetge teixit, pot ser possible una cirurgia (vegeu “Quirúrgic Teràpia" baix).
 • En etapes avançades, pal·liatives quimioteràpia és el teràpia d'elecció: teràpia combinada a partir d'agents quimioterapèutics gemcitabina cisplatí.
 • En casos individuals, radioteràpia (radiatio) també es pot realitzar si el tumor està localitzat.
 • En etapes avançades, es realitza teràpia pal·liativa (tractament pal·liatiu):
  • Nutrició enteral, per exemple, alimentació mitjançant un PEG (gastrostomia endoscòpica percutània: accés artificial creat endoscòpicament des de l’exterior a través de la paret abdominal cap a la estómac).
  • Teràpia per infusió mitjançant un catèter port (port; accés permanent a vena o arteria) sang circulació).
  • Suplementació (“complementari teràpia“) De micronutrients.
  • dolor teràpia (segons l’esquema d’etapa de l’OMS; vegeu a continuacióDolor crònic").
 • Vegeu també a "Teràpia addicional".