Parada respiratòria (apnea): prova i diagnòstic

Paràmetres de laboratori de primer ordre: proves de laboratori obligatòries.

  • Petit recompte de sang
  • Paràmetres inflamatoris: CRP (proteïna C-reactiva) o PCT (procalcitonina).
  • potassi
  • Glucosa en dejú (sucre en sang en dejú)
  • Anàlisi de gasos sanguinis (BGA)

Paràmetres de laboratori de 2n ordre - segons els resultats de la història, examen físic i paràmetres de laboratori obligatoris: per a una aclariment diagnòstic diferencial.