Resum | Relaxació postisomètrica

resum

Postisomètrica relaxació és una tècnica que s’utilitza sovint en la primera fase de tractament agut de lesions i traumes, però també per a la tensió. En la seva forma bàsica, postisomètrica Relaxació és una tècnica terapèutica. Tot i això, també hi ha exercicis en què el pacient pot aplicar la tècnica de forma independent.

Es basa en el supòsit que un múscul que ha estat tensat durant un període de temps determinat perd ton en el relaxació fase i, per tant, cau per sota de l’estat de tensió anterior. Reflexiu tensions es pot alliberar i millorar el rang de moviment d'una articulació. Seguint relaxació postisomètrica, l'adversari del múscul estirat hauria de ser entrenat per estabilitzar la mobilitat recentment guanyada.