Riboflavina (vitamina B2): funcions

Aquests flavin co-enzims són de gran importància per al metabolisme de hidrats de carboni, greixos i proteïnes - a més per al piridoxina, niacina, àcid fòlic i vitamina K metabolisme.Riboflavina també és significatiu per a la regeneració del "sistema de glutatió", que ocupa una posició central al "antioxidant xarxa ”del cos: la glutatió reductasa és un enzim dependent del FAD que duu a terme la reducció i, per tant, la regeneració del glutatió. seleni-que conté un enzim - en requereix dos molècules de glutatió per trencar o neutralitzar un agressiu oxigen molècula, com l’hidroperòxid. Atenció: el cicle redat de gutatió és un dels cicles més importants per protegir el cos humà de l’agressivitat oxigen molècules com l’hidroperòxid.Riboflavina per tant, la deficiència s’associa a oxidativa estrèsParticipació en l'important sistema de monooxigenasa del citocrom P450 (xenobiòtic desintoxicació). La xantina oxidasa, un altre enzim dependent del FAD, ajuda a l’oxidació de la hipoxantina i la xantina a àcid úric.Atenció!Àcid úric és un dels més importants i potents aigua-antioxidants solubles a la sang. Riboflavina la deficiència s’associa amb una disminució de l’activitat de l’enzim xantina oxidasa, que es tradueix en una disminució àcid úric nivells a sang.